“ เราจะฝึก ฝึก ฝึก และฝึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความชำนาญ และลดการสูญเสีย ”

“ เราจะฝึก ฝึก ฝึก และฝึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความชำนาญ และลดการสูญเสีย ”

ตามสั่งการ ผบ.ทบ. ให้มีการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย “Unit school” เพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถ ดำรงไว้ซึ่งความพร้อม คงสมรรถนะ ขีดความสามารถของกำลังพลและหน่วยทหาร โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วยงาน เสริมสร้างความแข็งแรงของกำลังพล และการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ นั้น

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 แสวงประโยชน์ด้วยการฝึกร่วมกับ กองพันบินที่ 2 กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก และได้รับการสนับสนุนครูฝึกจากกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 9 มาดูแลและให้คำแนะนำ เพื่อให้การฝึกเป็นไปตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสุด ในการดำเนินการฝึกทบทวน “ Unit school ” ให้กับชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ( Small Unit ) ดำเนินการฝึกการยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ ( Air Assault ) เพื่อให้กำลังพลมีความคล่องตัว และใช้กำลังยิง โดยการบูรณาการร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ทางภาคพื้นดินโดยอากาศยานบินขึ้นและลงในแนวดิ่ง และการลงด้วยเชือกโดยตัว ( Rappelling ) โดยการส่งลงลักษณะนี้ทางยุทธวิธีของทหารจะใช้ในการส่งลงของ “ ชุดโจมตี ”( ASSAULT TEAM ) หรือการส่งลงของ “ หมู่กำลังรบ ” เพราะเมื่อทหารลงถึงพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องใช้อาวุธต่อได้ทันที จึงถือเป็นอีกภารกิจที่ท้าทายความสามารถของ “ ชุดจู่โจม ” ว่าจะปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วแค่ไหน ที่สำคัญจะต้องมีความปลอดภัยอีกด้วย

 

26 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 12 ครั้ง

Engine by shopup.com