“เราทำด้วยใจ เราพร้อมในทุกภารกิจ”

“เราทำด้วยใจ เราพร้อมในทุกภารกิจ”

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่มีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น นอกจากมาตรการ Lock down ของแต่ละจังหวัด การชำระล้างและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการ ที่กองทัพบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ได้จัดเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมในการรับภารกิจ และสนับสนุนส่วนราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยจัดกำลังพล 50 นาย แลัยานพาหนะ 5 คัน ประกอบด้วย

26 มีนาคม 2563

ผู้ชม 80 ครั้ง

Engine by shopup.com