หน้าที่ต้องทำ ความปลอดภัยต้องใส่ใจ

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) หน้าที่ก็ต้องทำ ความปลอดภัยต้องใส่ใจ

ผบ.ร.3 พัน.2 มีความห่วงใย ในสุขภาพและความปลอดภัยของกำลังพล โดยจัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ตรวจหาอาการเบื้องต้นของโรคโควิด-19 บริเวณทางเข้าออกของหน่วย สร้าวความอุ่นใจให้กับกำลังพล และมั่นใจได้ถึงสถานที่ของหน่วยปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว ทั้งได้เน้นย้ำให้กำลังพลสวมแมส และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และข้อแนะนำรวมถึงข่าวสารต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

26 มีนาคม 2563

ผู้ชม 66 ครั้ง

Engine by shopup.com