“เราจะพ้นภัยครั้งนี้ได้ ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน”

“เราจะพ้นภัยครั้งนี้ได้ ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน”

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทย มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มจำนวนมากขึ้น ในขณะที่ รพ.หลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หนึ่งในนั้น คือ กระจังหน้า หรือ Face Shield ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งต่างๆจากผู้ป่วย และ รพ.ค่ายจิรประวัติก็เป็นหนึ่งในรพ.ที่ประสบปัญหานี้ค่ะ แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ รพ.หลายท่านที่เสียสละเวลามาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ Face Shield แบบ DIY โดยอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่าย ใช้เวลาในการทำไม่นาน และเมื่อทำสำเร็จออกมาทดลองแล้วใช้ได้จริง ทำให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของ รพ.ค่ายจิรประวัติมีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานเพื่อป้องกันตนเอง มีความมั่นใจในความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น

ขอบคุณทีมงานคุณภาพทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความปลอดภัยของทีมดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะ

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #กองทัพบก

26 มีนาคม 2563

ผู้ชม 76 ครั้ง

Engine by shopup.com