จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดสถานีรถไฟสุไหงโกลก ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด - 19

 

จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดสถานีรถไฟสุไหงโกลก ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด - 19

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดสถานีรถไฟสุไหงโกลก ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด - 19 โดยมี พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นำจิตอาสา ประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดสถานีรถไฟสุไหงโกลก ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด - 19

Cr. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

25 มีนาคม 2563

ผู้ชม 84 ครั้ง

Engine by shopup.com