เพราะสุขภาพของกำลังพลสำคัญที่สุด!!

เพราะสุขภาพของกำลังพลสำคัญที่สุด!!

กองกำลังนเรศวร จัดจุดคัดกรอง และตรวจสุขภาพทหารกองประจำการ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19
และที่โรงเลี้ยง กองกำลังนเรศวร ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ทหารเสนารักษ์ พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร กองกำลังนเรศวร ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กับทหารกองประจำการทุกนาย อีกทั้งให้ใช้เจลฆ่าเชื้อโรค พร้อมทั้งรณรงค์ให้ล้างมือทำความสะอาดก่อนเข้าไปรับประทานอาหาร ซึ่งภายในโรงเลี้ยงนี้ จะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ ตลอดจนจัดภายในและภายนอกโรงเลี้ยงให้โล่งแจ้ง มีสภาพอากาศถ่ายเทได้สะดวก ขณะเดียวกันได้จัดแถวสำหรับให้ทหารนั่งรับประทานอาหาร เป็นแถวเดียว แทนการนั่งเรียงเว้นระยะห่าง ป้องกันการไอ จาม รดกัน รวมทั้งให้ใช้ถาดหลุม เป็นของส่วนตัวของตัวเอง ไม่นำมารวมกันไว้ รวมทั้งให้ทหารได้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ
นับเป็นมาตรการที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ได้ดีทีเดียวเลยล่ะครับ

25 มีนาคม 2563

ผู้ชม 88 ครั้ง

Engine by shopup.com