เพราะความรู้ ความตระหนัก และความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน จะเป็นเกราะป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพราะความรู้ ความตระหนัก และความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน จะเป็นเกราะป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรค และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกิจกรรมอบรมการทำ Alcohol hand solution 

25 มีนาคม 2563

ผู้ชม 73 ครั้ง

Engine by shopup.com