ทบ.ออกแนวทางการปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ทบ.ออกแนวทางการปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับกำลังพลและครอบครัว

 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อโรคของกำลังพลกองทัพบก และครอบครัว

 

#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#ไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา
#เชื้อไวรัสโคโรนา2019 #กองทัพบก
#COVID19 #ไวรัสโคโรนา19
#ไวรัสโคโรนา19ป้องกันได้

03 มีนาคม 2563

ผู้ชม 647 ครั้ง

Engine by shopup.com