เปิดแล้ว.. ”สายตรง ผบ.ทบ”

 

 เปิดแล้ว..
”สายตรง ผบ.ทบ” 02-018-7330 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน สะท้อนความห่วงใยกำลังพล

 

 

จากนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกำลังพลในเรื่องต่าง ให้รวดเร็วตรงกับความเดือดร้อนของทหารมากที่สุด

ได้มีดำริให้จัดตั้ง ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกำลังพลกับผู้บัญชาการทหารบกโดยตรง นอกเหนือจากการรายงานตามสายการบังคับบัญชา โดยขณะนี้ กองทัพบกได้เปิดช่องทางดังกล่าวแล้ว คือ

“สายตรงแก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก “ 02-018-7330

หรือ “สายตรง ผบ.ทบ”
02-018-7330

เป็นการดำเนินการในลักษณะคอลเซ็นเตอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง จากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก กระบวนการรับแจ้งก็จะเหมือนระบบคอลเซ็นเตอร์ทั่วไป ที่ผู้แจ้งจะต้องระบุสถานภาพเพื่อป้องกันการแอบอ้างพร้อมระบุปัญหาเดือดร้อน

โดยทุกเรื่องที่แจ้งมาจะถูกส่งตรงถึง ผบ.ทบ. และเป็นความลับที่สุด การดำเนินการจะตอบสนองต่อปัญหาและพร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กำลังพล ทบ. ทุกระดับชั้นยศ ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมตามระเบียบ ทบ.

สายตรงแก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก
เป็นเหมือนความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่ส่งไปยังกำลังพลทุกระดับชั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลที่รักกองทัพบ กได้ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารแจ้งความเดือดร้อนมาให้ผู้บัญชาการทหารบกรับทราบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในที่สุด

ทุกเรื่องคือความลับ
ทุกเรื่องถึงผู้บัญชาการทหารบก

19 ก.พ.63

 

29 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 3739 ครั้ง

Engine by shopup.com