โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) รับสมัคร บุคคลพลเรือนชาย

หมวดหมู่: เรื่องน่าสนใจ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) รับสมัคร

บุคคลพลเรือนชาย อายุ 16-18 ปี วุฒิการศึกษา ม.4 หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ กองทัพบก ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 3 ม.ค.-9 ก.พ.63 ทาง internet เท่านั้น
www.crma.ac.th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสถิติและทะเบียนประวัติ รร.จปร. 0-3739-3132 และ 0-3739-3010-4 ต่อ 62740
Facebook: https://www.facebook.com/crmaprecadet63/
Line ID: precadetcrma

 

 

20 มกราคม 2563

ผู้ชม 2222 ครั้ง

Engine by shopup.com