ศูนย์การทหารราบ จัดกิจกรรมพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อให้ทหารใหม่ได้พบปะกับครอบครัว

ศูนย์การทหารราบ จัดกิจกรรมพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อให้ทหารใหม่ได้พบปะกับครอบครัว
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก
โดย พันโท เอก พวงประทุม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 ศูนย์การทหารราบ ได้จัดให้มีการแสดงของทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี2562 ประกอบด้วย
 
- การแสดงบุคคลท่ามือเปล่า
 
- การแสดงท่ากายบริหารประกอบอาวุธ
 
- การแสดงการดำเนินกลยุทธประกอบการเคลื่อนที่
 
- การแสดงมุทิตาจิต ระหว่างทหารใหม่กับญาติ
 
กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่และแสดงให้ครอบครับได้เห็นถึงความเข้มแข็งของบุตรหลาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน จากกองทัพ
หลังจากนั้นก็ได้ปล่อยให้ ทหารใหม่ได้พบปะพูด
คุยกับญาติตามอัธยาศัย ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

09 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 400 ครั้ง

Engine by shopup.com