อบรมบรรเทาสาธารณภัย...พร้อมรับใช้ประชาชน!!

อบรมบรรเทาสาธารณภัย...พร้อมรับใช้ประชาชน!!

 

 

 

 

กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่13 จัดการอบรมบรรเทาสาธารณภัยให้กับทหารใหม่ โดยมีพี่ๆอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดสาธารณภัย เช่นการระงับเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจให้กับน้องทหารใหม่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ

#ทหารใหม่ #เกาะสถานการณ์ทหารใหม่
Cr. เพจ กองพลทหารราบที่ 3,เรารักกองทัพบก

09 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 269 ครั้ง

Engine by shopup.com