8 ความพร้อม ก่อนเข้าเป็นทหารใหม่

8 ความพร้อม ก่อนเข้าเป็นทหารใหม่

 

ซักซ้อมและเตรียมให้พร้อมไว้
เตรียมต้อนรับน้องๆทหารใหม่ พลัด 2/62 ค่ะ

ห้วงเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นช่วงที่อุณหภูมิจะลดลง เตรียมเข้าสู่ฤดูหนาว แต่ในปัจจุบันนี้สภาวะอากาศแปรปรวน ร้อน ฝน หนาว ไม่ตรงตามฤดูกาลนัก และในห้วงเดือนพฤศจิกายนนี้เช่นกันที่ ทหารกองประจำการผลัดที่ 2/62 จะเริ่มเข้าประจำยังหน่วยทหารต่าง ๆ

ในห้วงสัปดาห์แรกเมื่อเข้าประจำการ จะมีชุดแพทย์ และเจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกันจากโรงพยาบาลของกองทัพบกในพื้นที่หน่วยทหารทั่วประเทศ เข้าไปดำเนินการ ซักประวัติ คัดกรองปัญหาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน รวมทั้งป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคระบาดอื่น หากพบผู้มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีความผิดปกติ เช่น มีไข้ มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน ก็จะแยกกลุ่มเสี่ยงนี้ หรือส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลในระหว่างการฝึกจะมีการนำโปรแกรมการออกกำลังกาย (HPPM Exercise Program) มาใช้กับทหารกองประจำการที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
นำโปรแกรม Heat Stroke Amed มาใช้เพื่อให้หน่วยฝึกทหารใหม่ และโรงพยาบาลสามารถรายงานข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้แบบ real time
มีชุดนิเทศคอยให้คำแนะนำ ลงเยี่ยมทหารใหม่ทุกหน่วยฝึกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

เพื่อให้ทหารใหม่สามารถรักษาสภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง มีความพร้อมสำหรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ก่อนที่จะเข้ารายงานตัวทหารกองประจำการจะได้รับคำแนะนำในเรื่อง “การเตรียมตัวก่อนเข้าเป็นทหารใหม่” ได้แก่
1. หมั่นออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งครั้งละ อย่างน้อย 30 นาที เพื่อสร้างให้ร่างกายคุ้นชินกับการฝึกและสภาพอากาศร้อน
2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง
3. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างหนักภายใน 1สัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง 24 ชั่วโมง ก่อนการรายงานตัวเข้ารับราชการ
4. งด ละ เลิก สารเสพติดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการรายงานตัว
5. ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำหรือต้องรับประทานยาบางชนิด เช่น ยาลดน้ำมูก ยาแก้แพ้ ยาแก้ท้องเสีย ยาขับปัสสาวะ ยาจิตเวช รวมถึงผู้ที่เคยมีอาการบาดเจ็บจากความร้อนมาก่อนให้แจ้งให้ครูฝึกทราบทันที ณ วันรายงานตัว
6. ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ร่างกายมีกล้ามเนื้อฟกช้ำอย่างรุนแรง และยังปรากฏอาการอยู่ให้แจ้งให้ครูฝึกทราบทันที ณ วันรายงานตัว
7. ควรงดบริจาคโลหิตในห้วง 3 วันก่อนรายงานเข้ารับการฝึก
8. ทำจิตใจให้สบาย ไม่วิตกกังวลจนเกินไป เพราะการเป็นทหารไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

ทั้งนี้ชุดแพทย์ และเจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกันจากโรงพยาบาลของกองทัพบก จะให้การดูแลด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นคลายกังวลของครอบครัวทหารใหม่ ให้ทหารใหม่ทุกกนายมีความปลอดภัยจากโรคลมร้อน และเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ด้วย

ข้อมูลจาก : กองส่งเสริมสุขภาพ และเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก

23 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 2550 ครั้ง

Engine by shopup.com