กองทัพบก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ในกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน”

กองทัพบก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ในกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน”

กองทัพบก นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน” ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งจักรีบรมราชวงศ์ และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

18 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 626 ครั้ง

Engine by shopup.com