จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกับ ชมรมกตัญญูคลับ บรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก “พายุโพดุล” Royalist volunteers and students of Gratitude Club packed survival bags for “Podul” flood victims.

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกับ ชมรมกตัญญูคลับ บรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก “พายุโพดุล”

Royalist volunteers and students of Gratitude Club packed survival bags for “Podul” flood victims.

 

 

 

 

พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ชมรมกตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ร่วมบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค และน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจาก”พายุโพดุล” โดยนำสิ่งของส่งผ่านไปยังที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี เพื่อนำต่อไปยังศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ขอนแก่น

MAJ GEN Wasan Tapwong, the 16th Military Circle Commander, Royalist volunteers, Gratitude Club of Banjombueng Rajabhat University and students of the 5th municipality school (Phahonyothinramintharaphakdi) helped pack survival bags for “Podul” flood victims before sent them to Ratchaburi post office. The post authorities then delivers those survival kits to flood victims in Khonkean province.

05 กันยายน 2562

ผู้ชม 935 ครั้ง

Engine by shopup.com