“ริมบัว คาเฟ่”

หมวดหมู่: เรื่องน่าสนใจ

 

“ริมบัว คาเฟ่”

ร้านริมบัว Café ดำเนินการโดย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ประกอบด้วยการบริการด้านสุขภาพ และบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่ม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับครอบครัวกำลังพล และบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างทหารพันธุ์ดีเพื่อฝึกวิชาชีพ ในพื้นที่โดยรอบนอกจากที่ตั้งร้านสวัสดิการ ที่มีบรรยากาศสบายๆ ริมน้ำ ซึ่งเหมาะกับการพักผ่อน และการออกกำลังกายทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว หรือหน่วยงานต่างๆ เข้ามารับบริการได้ อีกทั้งยังมีโครงการสวัสดิการอื่นๆ ได้แก่โครงการบัวอิ่มใจ ซึ่งปลูกบัวพันธุ์ สัตตบุษย์(บัวไหว้พระ) ในพื้นที่ 21 ไร่ เกิดรายได้เป็นเงินออมให้แก่ทหารกองประจำการ และโครงการศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน (พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง) ซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาทหารพันธุ์ดีอีกด้วย เพื่อจะได้นำความรู้สามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์หลังปลดประจำการได้ ทั้งหมดนี้ ร้านริมบัว Café จึงได้เป็นสถานที่สร้างความสุขสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เป็นที่เสริมสร้างสวัสดิการให้แก่กำลังพล และเป็นที่ฝึกวิชาชีพให้กับทหารพันธุ์ดีของหน่วย สุดท้ายยังเป็นอีกพื้นที่หนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียงในปัจจุบัน

​*ร้านริมบัว Café : กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (เปิดบริการ 0730 - 1930 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Facebook : ริมบัว cafe ' at กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4

 

 

 

 

16 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 705 ครั้ง

Engine by shopup.com