ทบ. จัดประชุมกำหนดอนาคตกองทัพบก RTA 5.0 Conference ขับเคลื่อนกองทัพบกสู่ความทันสมัย มีศักยภาพ และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

13 มีนาคม 2567

ผู้ชม 45 ครั้ง

Engine by shopup.com