“ทหารพราน 44” กำกับดูแลพี่น้องประชาชน ในการสัญจรบนท้องถนน รวมทั้งควบคุมดูแลปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆ ในพื้นที่

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน

“ทหารพราน 44” กำกับดูแลพี่น้องประชาชน ในการสัญจรบนท้องถนน รวมทั้งควบคุมดูแลปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆ ในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตามแผน POP UP เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ในการสัญจรบนท้องถนน และเป็นการรักษาความปลอดภัยเส้นทางถนนสายหลัก และสายรอง รวมทั้งเป็นการแสดงกำลังตามแผนเชิงรุก เพื่อควบคุมดูแลป้องกัน การขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมาย การขนย้ายสารเสพติด และการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
โดยในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องปรามสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุ สร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้าม รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยทั้ง 4 อำเภอมี อ.สายบุรี, อ.กะพ้อ, อ.ทุ่งยางแดง และ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, สกูตเตอร์ และ รถจักรยานยนต์
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, สกูตเตอร์, รถจักรยานยนต์, เซกเวย์ และ ข้อความพูดว่า "OM HONDA"
 
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ

04 กันยายน 2566

ผู้ชม 270 ครั้ง

Engine by shopup.com