“โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยของทหารกองประจำการ”

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

“โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยของทหารกองประจำการ”

ผบ.ป.3 พัน.3 ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงซ่อมแซม และส่งมอบ ให้กับ พลฯ ชลนิธิ มรรคดี พลทหารกองประจำการของหน่วยฯ ซึ่ง มทภ.2 มีดำริ ให้หน่วยดำเนินการปรับปรุงซ่อมบ้านพักอาศัยของทหารกองประจำการ ที่มีสภาพทรุดโทรม และครอบครัวมีฐานะยากจน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพลให้ดีขึ้น ณ บ้านเลขที่ 18 ม.7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
 
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ข้อความ

04 กันยายน 2566

ผู้ชม 47 ครั้ง

Engine by shopup.com