“กองพันมณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมกิจกรรม กองทัพบกจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต รักไทย หัวใจ 4 ภาค”

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความพูดว่า "SM"

“กองพันมณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมกิจกรรม กองทัพบกจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต รักไทย หัวใจ 4 ภาค”

เมื่อวันนี้ 16 พฤษภาคม 2566 ผบ.พัน.มทบ.42 นำกำลังพล และ แม่บ้านของหน่วย รับชมการแสดงคอนเสิร์ต รักไทย หัวใจ 4 ภาค โดยวงดนตรี Smile Army ของกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พัน ปจว.ดย.มทบ.42) โดยมี ผบ.มทบ.42 เป็นประธาน ได้ให้เกียรติร่วมรับชมการแสดงดังกล่าวด้วย ณ ลานหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะหาดใหญ่ กิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต รักไทย หัวใจ 4 ภาค เกิดขึ้นจากดำริของผู้บัญชาการทหารบกที่กำหนดให้จัดกิจกรรมแสดงดนตรีในพื้นที่ค่ายทหารกองทัพ ภาคที่ 1-4 เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติให้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยทหารได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน ตลอดจนสร้างความรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการ สำหรับการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีในพื้นที่หน่วยทหาร รวมถึงชุมชนใกล้เคียงต่าง ๆ โดยจัดวงดนตรีจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และอาจมีการเชิญชวนศิลปิน นักร้องที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ประกอบกับมีการสอดแทรกอุดมการณ์ความรักชาติ โดยมุ่งหวังให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักและสำนึกในการรักชาติ รักแผ่นดิน อีกทั้งยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติและอยู่เคียงข้างประชาชน ในส่วนของกิจกรรมคอนเสิร์ตครั้งนี้ มีวงดนตรีจาก พัน ปจว และ ดุริยางค์ มทบ.42 พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญอีกมากมาย ขับกล่อมบทเพลง โดยใช้ชื่อว่า Smile Army เพื่อสร้างรอยยิ้มแก่ผู้ชม ซึ่งนอกจากจะขับร้องบทเพลงทันสมัยและเป็นที่นิยมในปัจจุบันแล้ว ยังสอดแทรกการแสดงที่เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ อีกทั้งเชิญชวนชายไทยสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการเพื่อรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจด้วย
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ลำโพง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ทรัมเป็ต, แซกโซโฟน และ ลำโพง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ
 
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ลำโพง และ ฝูงชน

18 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 313 ครั้ง

Engine by shopup.com