“ทหารชายแดน ร่วมแรง ร่วมใจ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้”

“ทหารชายแดน ร่วมแรง ร่วมใจ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้”

กองพันทหารราบที่ 22 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี นำกำลังพลชุดช่าง ร่วมปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านให้ประชาชนที่ยากไร้ คือ นายฮิม พิมประโคน อายุ 74 ปี อาศัยอยู่ บ.คลองน้ำซับ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งบ้านหลังเดิมได้รับผลกระทบจากช้างป่าโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการในพื้นที่ ทางหน่วยทหารในพื้นที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในความเดือดร้อนของประชาชนผู้ยากไร้ ในด้านคุณภาพชีวิต แก้ไขให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

14 มีนาคม 2566

ผู้ชม 186 ครั้ง

Engine by shopup.com