กองทัพบกจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต รักไทย หัวใจ 4 ภาค ณ กองบัญชาการกองทัพบก

กองทัพบกจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต รักไทย หัวใจ 4 ภาค ณ กองบัญชาการกองทัพบก

วันนี้ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. กองทัพบกจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต
รักไทย หัวใจ 4 ภาค โดยวงดนตรี Smile Army ของกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พัน ปจว.นสศ.) โอกาสนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก
ได้ให้เกียรติร่วมรับชมการแสดงดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก
กิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต รักไทย หัวใจ 4 ภาค เกิดขึ้นจากดำริของผู้บัญชาการทหารบกที่กำหนดให้จัดกิจกรรมแสดงดนตรีในพื้นที่ค่ายทหารกองทัพ
ภาคที่ 1-4 เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติให้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยทหารได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน ตลอดจนสร้างความรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการ สำหรับการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีกำหนดจัดในห้วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่หน่วยทหาร รวมถึงชุมชนใกล้เคียงต่าง ๆ โดยจัดวงดนตรีจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และอาจมีการเชิญชวนศิลปิน นักร้องที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ประกอบกับมีการสอดแทรกอุดมการณ์ความรักชาติ โดยมุ่งหวังให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักและสำนึกในการรักชาติ
รักแผ่นดิน อีกทั้งยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติและอยู่เคียงข้างประชาชน ในส่วนของกิจกรรมคอนเสิร์ตครั้งนี้ มีวงดนตรีจาก พัน ปจว.นสศ.ขับกล่อมบทเพลง โดยใช้ชื่อว่า Smile Army เพื่อสร้างรอยยิ้มแก่ผู้ชม ซึ่งนอกจากจะขับร้องบทเพลงทันสมัยและเป็นที่นิยมในปัจจุบันแล้ว ยังสอดแทรกการแสดงที่เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ อีกทั้งเชิญชวนชายไทยสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการเพื่อรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจด้วย
........................................................
แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
10 มีนาคม 2566

14 มีนาคม 2566

ผู้ชม 484 ครั้ง

Engine by shopup.com