ทบ. ต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ทบ. ต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันนี้ (10 มีนาคม 2566) เวลา 15.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ นาย Pedro Zwhlen (เปโดร สวาห์เลน) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ร่วมคณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาพันธรัฐสวิสกับไทยดำเนินมาด้วยดีโดยตลอดตั้งแต่ปี 2474 รวมระยะเวลายาวนานถึง 92 ปี โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้สมาพันธรัฐสวิสเป็นสถานที่หลักในการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบองค์การสหประชาชาติ จึงมีคณะผู้แทนจากหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมอย่างต่อเนื่องยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
แน่นแฟ้นขึ้น โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ขอบคุณสมาพันธรัฐสวิสที่ได้ให้ความร่วมมือในหลายด้าน
อาทิ การส่งกำลังพลเข้าร่วมสังเกตการณ์ (COLT) ในการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 20 ในกรอบของกองทัพไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ไทย และสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพร่วม อีกทั้งกองทัพอากาศไทยยังมีโอกาสเยือนสมาพันธรัฐสวิสในหลายครั้งเพื่อศึกษาดูงานทั้งด้านการบิน และการรักษาสันติภาพ
ซึ่งสมาพันธรัฐสวิสมีความเชี่ยวชาญและให้ความสำคัญกับภารกิจการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายคณะที่ปรึกษาการบูรณาการระหว่างกองทัพ
และภาคประชาสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (Humanitarian Networks and Partnerships - HNP) ในทุกๆ ปีตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา นับว่าการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันมีประโยชน์ต่อทั้งสองกองทัพอย่างยิ่ง
นอกจากนี้สมาพันธรัฐสวิสยังให้ความร่วมมือในการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ปัจจุบันกระทรวงกลาโหมไทยกำลังพัฒนาแผนดําเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อให้มีความยั่งยืน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยกองทัพบกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากสมาพันธรัฐสวิสสนใจร่วมในโครงการดังกล่าว สำหรับการเยือนครั้งนี้ของสมาพันธรัฐสวิสนับเป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ และสนับสนุนให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป
..................................................
แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
10 มีนาคม 2566

14 มีนาคม 2566

ผู้ชม 221 ครั้ง

Engine by shopup.com