“ช่วยเหลือชาวประชา เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร”

“ช่วยเหลือชาวประชา เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร”

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 จัดกำลังพลของหน่วยเข้าช่วยเหลือในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรบ้านคูสองชั้น ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ซึ่งเกิดจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาตลอดจนไม่มีเงินจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
 
 
 
 
 
 
 
 

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 370 ครั้ง

Engine by shopup.com