“กกล.นเรศวร ตรึงเข้มแนวชายแดน”

“กกล.นเรศวร ตรึงเข้มแนวชายแดน”

การประชุม APEC ถือเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงออกถึงความพร้อมในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กกล.นเรศวร ดำรงความเข้มงวดในมาตรการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย การเฝ้าตรวจและการผ่านเข้าออกตามด่านชายแดน คู่ขนานไปกับสายงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แขกผู้มาเยือนจากทุกประเทศมีความประทับใจอันจะส่งเสริม ดำรงศักดิ์ศรีและนำมาซึ่งเกียรติภูมิของประเทศไทยในระดับสากลตามนโยบายของ ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.
 
 
 
 
 
 

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 418 ครั้ง

Engine by shopup.com