ทบ. สดุดี “ร้อยเอก ชินดนัย แร่ทอง” ปกป้องประชาชนด้วยจิตวิญญาณทหารกล้า เพื่อสันติสุข จชต.

ทบ. สดุดี “ร้อยเอก ชินดนัย แร่ทอง” ปกป้องประชาชนด้วยจิตวิญญาณทหารกล้า เพื่อสันติสุข จชต.

เย็นวันนี้ที่ จ.ตรัง พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร้อยเอก ชินดนัย แร่ทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชน ในพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๕ ซึ่งได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลณ วัดโคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง ระหว่าง ๑๕ - ๒๐ พ.ย. ๖๕ และพิธีพระราชเพลิงศพ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พ.ย. ๖๕
 
ร้อยเอก ชินดนัย แร่ทอง อายุ ๓๐ ปี ภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ตรัง เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๕๒ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๖๓ เป็นชายชาติทหารที่มีจิตอาสา เสียสละ มุ่งมั่นมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต. ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ การสูญเสียในครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา กองทัพบกรวมถึงประชาชนชาวไทย ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก มีความตั้งใจมาร่วมไว้อาลัยและคาราวะทหารกล้า พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจกับครอบครัวของ ร้อยเอก ชินดนัย แร่ทอง ซึ่งเป็นทหารกล้า อุทิศตน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ จนวาระสุดท้ายของชีวิต โดยกองทัพบกได้ปูนบำเหน็จเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๗ ชั้น, ขอรับพระราชทานยศเป็น “พลโท” ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบเงินสินไหมทดแทนประกันชีวิตกองทัพบก เงินสินไหมทดแทนพิทักษ์พลกลาโหม เงินบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว
 
กองทัพบกขอสดุดีในความกล้าหาญ ในจิตวิญญาณของความเป็นทหาร
ยืนหยัดเพื่อปกป้องประชาชน ที่สละได้แม้ชีวิตของตนเอง และคุณความดีของร้อยเอก ชินดนัย แร่ทอง จะเป็นแบบอย่างของการทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมือง นำไปสู่การสร้างพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนที่จะร่วมกันสร้างสันติสุขปลายด้ามขวานตลอดไป
……………………………………
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 
 
 

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 1068 ครั้ง

Engine by shopup.com