โอกาสดีๆ พาเข้าสู่รั้วทหารมาอีกแล้ว!!

 

โอกาสดีๆ พาเข้าสู่รั้วทหารมาอีกแล้ว!!

กองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัคร และสอบคัดเลือก บุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2566 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ดังนี้

1. นักเรียนนายสิบทหารบก
2. นายทหารประทวน
2.1 รับกำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก
-ทหารขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ
-พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว (เพศชายหรือหญิง)
-อาสาสมัครทหารพราน (เพศชายหรือหญิง)
2.2 รับจากนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปหรือ อาสาสมัครทหารพรานหญิง
3. ทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน)
รายละเอียดเพิ่มเติมการประกาศรับสมัครที่เว็บไซต์: https://recruitment.rta.mi.th/…/2…/11/08/announcements/3720/
สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://recruitment.rta.mi.th
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 241 4037
 

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 58 ครั้ง

Engine by shopup.com