“มวยไทย” วัฒนธรรมคู่ชาติ ที่ควรค่าในการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ ให้คงอยู่สืบไป

“มวยไทย” วัฒนธรรมคู่ชาติ ที่ควรค่าในการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ ให้คงอยู่สืบไป

ผบ.ป.2 พัน.21 รอ. ได้มอบหมายให้ ทีมมวยไทย และมวยสากลสมัครเล่น กองทัพภาคที่ 1 ทำการฝึกสอนพื้นฐาน ศิลปะป้องกันตัว ให้แก่ ทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี อีกทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิคู่กับการฝึกและเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ให้คงอยู่กับประเทศไทยตราบนานเท่านานเพราะมวยไทยคือศิลปะทางกีฬาของชาติไทยที่เราควรต้องภาคภูมิใจ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 39 ครั้ง

Engine by shopup.com