"จิตอาสาช่วยเหลือ"

"จิตอาสาช่วยเหลือ"

กรมรบพิเศษที่ 5 (รพศ.5) นำกำลังพลจิตอาสา สนับสนุนวัดท่าไคร้ รื้อถอนบ้านเก่า ซึ่งได้รับถวายจำนวน 1 หลัง ร่วมกับคณะศรัทธา ประชาชน ในหมู่บ้านท่าไคร้ เพื่อมาสร้างหลองข้าว(ยุ้งฉางสมัยโบราณ)ไว้เป็นมรดกสืบสานของเก่าโบราณไว้กับวัด อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รู้จัก ณ บ้านท่าไคร้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
 
 

05 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 223 ครั้ง

Engine by shopup.com