ฝึกฝน...พัฒนาศักยภาพ

 

ฝึกฝน...พัฒนาศักยภาพ

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ ดำเนินการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2565

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 นำกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะดำเนินการฝึกเป็นหน่วย กองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2565 ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เพื่อเข้ารับการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกจากคณะกรรมการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ห้วงวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์และเป็นการพัฒนาศักยภาพทั้งระดับบุคคล,ระดับหน่วยรองรับภารกิจของกองทัพบกเมื่อได้รับมอบหมายต่อไป ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 97 ครั้ง

Engine by shopup.com