"พี่ทหารมาแล้ว......"

"พี่ทหารมาแล้ว......"

เมื่อ 30 ก.ค. 65 ชป.รพศ.105 ชค.951 ดำเนินกิจกรรม "ครูช่วยสอน รู้รักษ์ความเป็นไทย" ให้กับน้องๆ นักเรียนตาดีกา ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุดดีน บ.ปาเซปูเต๊ะ ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และปลูกฝังความเป็นไทยผ่านสถาบันหลักสำคัญ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมกันนี้ยังมอบอุปกรณ์กีฬา น้ำดื่ม และขนมให้กับน้องๆ นักเรียนตาดีกา
ภาพแห่งความสุข ความสนุกสนานที่น้องๆ นักเรียนตาดีกาได้รับในวันนี้ "หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขชายแดนใต้ต่อไป"
 
 
 
 
 
 
 

05 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 110 ครั้ง

Engine by shopup.com