“รด.จิตอาสา บริจาคโลหิต”

 

“รด.จิตอาสา บริจาคโลหิต”

ศฝ.นศท.มทบ.33 นำ นศท.(รด.จิตอาสา) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ให้กับธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.โดยมี พ.ท.กชกร ปันทราช​ รอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นศท.จิตอาสา มียอดบริจาคโลหิตจำนวน 13, 500 มิลลิลิตร ณ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
 

05 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 358 ครั้ง

Engine by shopup.com