จักรยาน สานฝัน ปันสุข

จักรยาน สานฝัน ปันสุข

เมื่อ 3 มิ.ย.65 พ.ท.ณัฐพล ไกรวาส ผบ.ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. ได้ดำเนินการมอบจักรยาน ตามโครงการ "จักรยาน สานฝัน ปันสุข กองทัพบก" ให้กับ เด็กนักเรียน ในพื้นที่ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ได้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวของเด็กๆ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 272 ครั้ง

Engine by shopup.com