“ฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว แม่ไม้มวยไทย เตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาของหน่วย”

“ฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว แม่ไม้มวยไทย เตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาของหน่วย”

ร.152 พัน.2 ดำเนินการฝึกศิลปะ การต่อสู้ป้องกันตัว แม่ไม้มวยไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬามวยไทยของหน่วย โดยมี จ.ส.อ.อภิวัฒน์ อินมา ผู้ฝึกสอนมวย กองทัพภาคที่ 4 เป็นเทนเนอร์ ทำการฝึกสอน ซึ่งการฝึกสอนในครั้งนี้ ได้มีการสอนในเรื่องการไหว้ครู และ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสาธิตโชว์การแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยให้ผู้บังคับบ้ญชาได้รับชมต่อไป ณ ร.152 พัน.2 ค่ายพระยาเดชานุชิต ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
 
 
 
 
 
 
 
 

16 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 28 ครั้ง

Engine by shopup.com