กิจกรรม “หนึ่งเรื่องเล่า บ้านเรา ก่อนเข้าเรียน”

กิจกรรม “หนึ่งเรื่องเล่า บ้านเรา ก่อนเข้าเรียน”

พี่ๆจิตอาสา ตรวจ ATK และ อำนวยความสะดวกด้านจราจรเพื่อความปลอดภัยในห้วงเปิดเทอม
ร.31 รอ. ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรม “หนึ่งเรื่องเล่า บ้านเรา ก่อนเข้าเรียน” ดำเนินการตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19 และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับคณะครู, นักเรียน, ผู้ปกครอง บริเวณหน้า รร.วัดถนนแค ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อป้องการเกิดอุบัติ ในห้วงการเปิดภาคเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 22 ครั้ง

Engine by shopup.com