" มากกว่าวิชาทหาร...คือวิชาชีพที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต "

" มากกว่าวิชาทหาร...คือวิชาชีพที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต "

นอกจากการฝึกหลักสูตรขั้นพื้นฐานของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 แล้ว น้องๆทหารใหม่ ร.3 พัน.3 จะได้รับการฝึกสอนทักษะทางวีชาชีพ ซึ่งเมื่อปลดประจำการไปแล้ว น้องๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ เช่น ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ช่างไฟฟ้า ช่างปะปา หรือช่างตัดผมเป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ผบ.ทบ. ในการฝึกจะต้องได้มากกว่าความรู้วิชาทางทหาร เมื่อปลดประจำการทุกคนจะต้องมีความเจริญก้าวหน้า สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ หรือน้องๆคนไหนที่มีความรักในอาชีพทหาร ก็สามารถเลือกสอบแข่งขัดเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ ที่ ทบ.ได้เปิดรับสมัครในช่วงเวลานั้นๆ ได้อีกด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 15 ครั้ง

Engine by shopup.com