"JUNGLE SURVIVAL การดำรงชีพในป่า"

"JUNGLE SURVIVAL การดำรงชีพในป่า"

กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา ร่วมกับหน่วยรบพิเศษสหรัฐ (Green Beret) ได้ดำเนินการฝึกทักษะการเอาตัวรอดในป่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพลทั้งสองฝ่ายในการปฏิบัติภารกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัด ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 19 ครั้ง

Engine by shopup.com