"เป็นทหาร ได้อะไรมากกว่าที่คิด

"เป็นทหาร ได้อะไรมากกว่าที่คิด  เรียนรู้วิชาชีพ โดยเพื่อนสอนเพื่อน"

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้ทหารใหม่
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ได้จัดกำลังพลจากทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ. 2565 ผลัดที่ 1 ที่มีความสามารถทางด้านช่าง ให้ทำการสอนวิชาชีพด้านการช่างแขนงต่าง ๆ โดยวิชาชีพที่ทำการฝึกสอนให้ทหารใหม่ ได้แก่
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างยนต์
- ช่างเชื่อม
- ช่างไม้
ทั้งนี้ หน่วยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทหารใหม่ได้ใช้เวลาเว้นว่างจากการฝึกให้เป็นประโยชน์ และมีความรู้ติดตัวหลังจากปลดประจำการ
 
 
 
 
 

09 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 34 ครั้ง

Engine by shopup.com