ยิ่งฝึกยิ่งชำนาญ ประสบการณ์เต็มเปี่ยม

ยิ่งฝึกยิ่งชำนาญ  ประสบการณ์เต็มเปี่ยม

หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.21 พัน.1 รอ. ดำเนินการฝึก การเดินทางไกล พักแรม และการดำรงค์ชีพในป่า เป็นการฝึกในห้วงสุดท้ายของหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 6 สัปดาห์ ซึ่งทหารใหม่จะได้เรียนรู้การเดินทางไกลประกอบเครื่องสนาม การดำรงชีวิตในป่า เพื่อฝึกให้สามารถอยู่ได้ในสภาวะที่จำกัด ในระหว่างเดินทางไกลจะมีการจำลองสถาณการณ์ต่างๆขึ้นมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 66 ครั้ง

Engine by shopup.com