ทบ. ปรับการช่วยโควิดสอดรับสถานการณ์ คง รพ.สนาม ดูแลผู้ป่วย 13 แห่งทั่วประเทศ

ทบ. ปรับการช่วยโควิดสอดรับสถานการณ์ คง รพ.สนาม ดูแลผู้ป่วย 13 แห่งทั่วประเทศ ปิดศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด หลังบริการประชาชน 6 เดือน

จากการสนับสนุนรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ 3 พ.ค. 2564 นับเป็นระยะเวลา 6 เดือน ที่ "ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ." เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์ 30 คู่สาย ทำหน้าที่ประสานการช่วยเหลือติดต่อไปยังหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งการสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ, นำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา, การส่งผู้ป่วยกลับไปรักษายังภูมิลำเนา รวมถึงสนับสนุนการประกอบพิธีฌาปนกิจให้กับผู้เสียชีวิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยที่ผ่านมามีประชาชนร้องขอ 17,219 ราย สามารถให้ความช่วยเหลือได้ 12,515 ราย
ทั้งนี้จากสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศเริ่มคลี่คลายลง ซึ่งโรงพยาบาลในระบบสาธารณสุขประจำพื้นที่ มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยได้อย่าง มีประสิทธิภาพ กองทัพบกจึงได้พิจารณาจบภารกิจการดำเนินงาน "ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ." ในวันที่ 31 ต.ค. 64 และปรับรูปแบบการช่วยเหลือประชาชน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยโรงพยาบาลสนามของกองทัพบกทั้งที่ยังเปิดให้บริการจำนวน 13 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 3,600 ราย ปัจจุบันมียอดผู้ป่วยรับการรักษา 2,384 ราย ในส่วนที่เหลือเข้าสู่ระบบการปรับปรุงสถานที่และพร้อมจะเปิดให้บริการทันที หากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ยังให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ณ โรงพยาบาลค่ายของกองทัพบก 37 แห่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนมากที่สุด และขณะเดียวกัน โรงพยาบาลค่ายของกองทัพบก ยังคงให้การรักษาผู้ป่วยโควิดตามระบบการรักษาแบบแยกพักรักษาตัวที่บ้าน (home isolation) และการแยกกักในชุมชน (community isolation) อีกด้วย
นอกจากนี้โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองกองทัพบก ที่เคยเปิดให้บริการทั้งหมด 4 แห่ง ใน 3 จังหวัด จะปรับลดลงเหลือ 3 แห่งใน 2 จังหวัด คือ โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองกองทัพบก (กรมแพทย์ทหารบก) ที่แหล่งชุมนุมนายทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กทม. โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองกองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 11) กทม. และโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองกองทัพบก (กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์) จ.สระบุรี
นอกจากนั้น กองทัพบกเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก และความห่วงใยของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก โดยขณะนี้ได้ฟื้นฟูสภาพ ของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ด้านการแพทย์ และโรงพยาบาลสนามเพื่อให้พร้อมรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดในห้วงต่อไป
..................................2 พฤศจิกายน 2564
 
 
 

02 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 314 ครั้ง

Engine by shopup.com