"ร่วมเเรงร่วมใจ"

"ร่วมเเรงร่วมใจ"

ฉก.สันติสุข ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ บ้านใหญ่ ม.1 ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี สร้างโรงเรือนในโครงการโคกหนองนาโมเดล เพื่อบูรณาการกับส่วนราชการและเกษตรกร ในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร ตามแนวทางพระราชดำริฯ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
 
 
 
 

02 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 249 ครั้ง

Engine by shopup.com