"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"

"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ส่งเสริมกำลังพล ดำเนินแนวทางตามพระราชดำริ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสนับสนุนให้กำลังพล และครอบครับดำเนินโครงการ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” นอกจากเป็นการลดค่าใช้จ่าย และได้บริโภคผักปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการต่อยอดนำเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวได้ นำไปแจกจ่าย ให้กับประชาชนได้บริโภคต่อได้อีกด้วย
 
 
 
 
 

02 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 544 ครั้ง

Engine by shopup.com