เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด 19 โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง

 
กองทัพบก ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด 19 โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ บริเวณแหล่งชุมนุมนายทหาร รพ.พระมงกุฎเกล้า โดยจองคิวผ่าน แอปพลิเคชั่น QueQ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ในจันทร์ถึงศุกร์ รับวันละ 500 คน ดำเนินการเป็น one stop service โดยผู้ที่ตรวจพบเชื้อจะได้รับการ swab ยืนยัน X-ray ปอด และเข้าสู่ระบบการรักษาด้วยการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)
** รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่นเท่านั้น
** ผู้เข้ารับบริการต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงในวันที่เข้ารับการตรวจด้วย
 

27 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 399 ครั้ง

Engine by shopup.com