ทหารของพระราชา ทหารของประชาชน

พี่ทหารมอบของ อุปโภค-บริโภค

ทหารของพระราชา ทหารของประชาชน ลงพื้นที่มอบอาหาร น้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านโนนตุ่น จ.ขอนแก่น
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 พร้อมกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ดำเนินการจัดเตรียมอาหารกล่องพร้อมทาน, อาหารกึ่งสำเร็จรูป, น้ำดื่มและสิ่งของใช้จำเป็น แล้วลงพื้นที่แจกจ่าย มอบให้ประชาชน, ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ ณ หมู่บ้านถาวร-บ้านโนนตุ่น ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 

14 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 17 ครั้ง

Engine by shopup.com