จิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิต

จิตอาสาพระราชทาน

มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภาวะโลหิตขาดแคลน
************************
เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64 มทบ.37
จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทำการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภาวะโลหิตขาดแคลน ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จว.ช.ร.
 
 
 
 
 
 
 

14 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 16 ครั้ง

Engine by shopup.com