"จิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย"

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กรมรบพิเศษที่3 รักษาพระองค์ (รพศ.3 รอ.) นำกำลังพลจิตอาสา มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านไผ่ขวาง ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

 

12 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 15 ครั้ง

Engine by shopup.com