จิตอาสา..จัดเตรียมถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย

ทหารไทยไม่ทิ้งประชาชน

กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดกำลังพลทหารจิตอาสาของหน่วยพร้อมยานพานหะ ยุทโธปกรณ์ ร่วมกับสภากาชาดไทยจังหวัดขอนแก่น จัดเตรียมถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลท่าพระ ตำบลเมืองเก่า ตำบลบึงเนียม ตำบลบ้านหว้า และตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น รวม 1,170 ชุด โดยการร้องของสนับสนุนผ่าน #แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ณ ศาลาประชาคม จ.ขอนแก่น
กองทัพบก โดย กรมทหารราบที่ 8 บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าให้ความช่วยเหลือ สามารถสร้างขวัญ กำลังใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้ทันต่อสถานการณ์
 

12 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 22 ครั้ง

Engine by shopup.com