“ตู้ปันสุข”

ส่งความสุขปันน้ำใจถึงผู้รับ มีแล้วแบ่งปัน

มณฑลทหารบกที่46 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จัดวางสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับกำลังพล, ครอบครัว รวมถึงประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการในค่ายอิงคยุทธบริหาร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามดำริ ผบ.มทบ.46 “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมี..ร่วมแบ่งปัน” ณ บริเวณจุดคัดกรองโควิดฯค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
 
 

12 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 13 ครั้ง

Engine by shopup.com