โครงการ​ทหารพันธุ์​ดี

ทหารห่วงใยประชาชน

ศบภ.พัน.ปจว.นำกำลังพลจิตอาสา พร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าพื้นที่ ต.หนองทรายขาว, ต.พุคา, ต.หนองเมือง จ.ลพบุรี เข้าช่วยเหลือประชาชนในการจัดยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง เเละช่วยขนย้ายอาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพ เตรียมเเจกจ่ายให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

08 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 32 ครั้ง

Engine by shopup.com