ต้อนรับทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 29

"ยินดี ต้อนรับ น้องคนเล็กของกองทัพบก เข้าสู่ครอบครัว" กรมทหารราบที่ 29 ได้ “จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่”ขึ้นเพื่อสนองนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก รวมถึงให้ญาติและครอบครัวทหารใหม่ได้ร่วมสังเกตการณ์การส่งทหารเข้าหน่วย และได้เห็นกรรมวิธีการรับทหารใหม่ในทุกขั้นตอน ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ตามนโยบาย ของพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ให้ทุกหน่วยฝึก ฝึกทหารใหม่ให้เป็น " ทหารต้นแบบ ในอนาคต " มีระเบียบวินัย พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาประจำการในหน่วยทหาร โดยเปิดค่ายทหารและหน่วยฝึกทหารใหม่ ให้ครอบครัวและญาติได้เยี่ยมชมตั้งแต่วันแรกที่ทหารมาถึงหน่วยฝึก เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่ของบุตรหลาน ทำความรู้จักกับ ผู้บังคับหน่วยและบุคลากรทุกระดับชั้น พร้อมกับได้เห็นลักษณะที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่สันทนาการ ระบบการรักษาพยาบาล ได้รับทราบถึงกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม ความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการอย่างครบถ้วน ให้พ่อแม่พี่น้องได้มั่นใจว่า กองทัพบกจะดูแลบุตรของท่านให้ดีที่สุด และปลอดภัยที่สุด “ เพราะ เราคือ ครอบครัวเดียวกัน ”

02 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 718 ครั้ง

Engine by shopup.com